Polityka prywatności

Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania ze strony internetowej mojamiska.pl, w tym ochrona Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo ważna. Dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia Państwu wymaganej prawem ochrony. Korzystanie ze strony internetowej mojamiska.pl oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.

Przekazywane nam dane osobowe przez osoby korzystające ze sklepu internetowego  oraz serwisu mojamiska.pl („Klient” lub „Klienci”) przetwarzamy zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego mojamiska.pl, tj. RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi (adres siedziby ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź i adres do doręczeń: ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692863; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 5252721210; REGON: 368204720 (zwaną dalej również jako: „Spółka”).

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzec PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym mojamiska.pl zostały określone w Regulaminie sklepu internetowego mojamiska.pl („Regulamin”)

Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia z Państwem korespondencji, korzystania z serwisu, oraz pozostałych celów, które nie zostały określone w Regulaminie.

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować, wysyłając

e-mail na adres: [email protected]  

Cookies – informacje ogólne o stosowanych przez nas ciasteczkach

Sklep internetowy mojamiska.pl posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Ciasteczka są to niewielkie porcje informacji zapisywane na dysku naszego komputera pozwalające zapamiętać i wyświetlić spersonalizowaną treść, czyli nasze preferencje odnośnie strony, którą odwiedzamy. Ciasteczka dostarczają na przykład danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, ale także ułatwiają poruszanie się po stronach internetowych. Dla przykładu: po pierwszym wprowadzeniu loginu i hasła na naszej stronie, gdy używamy cookie – nie będziemy musieli wprowadzać ich ponownie – serwer zapamięta nasze ustawienia. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, które ze względu na okres przechowywania można podzielić na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia. Nasza strona internetowa zawiera specjalne narzędzia, które umożliwiają zarządzanie cookies. Zanim jednak ich Państwo użyjecie, upewnijcie się, czy Państwa przeglądarka internetowa obsługuje JavaScript.

  • Jeśli tak – proszę przejść tu, aby samodzielnie zarządzać ciasteczkami.
  • Jeśli nie – wszelkich zmian będziecie Państwo musieli dokonywać w obrębie ustawień przeglądarki.

 

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:

Jak włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie w Internet Explorer 9.0:

1. W menu narzędzia wybierz Opcje internetowe
2. Przejdź na zakładkę [Prywatność]
3. Poziom ustawień dla strefy internetowej ustaw na średni (jest to zazwyczaj domyślne ustawienie) jeżeli chcesz włączyć cookies, lub na wysoki, jeżeli chcesz wyłączyć obsługę ciasteczek.

Możesz również zmniejszyć poziom ustawień na Niski, bądź Akceptowanie wszystkich plików cookie.

Jak włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie w Mozilla Firefox:

1. W menu narzędzia wybierz Opcje

2. Przejdź na zakładkę [Prywatność], następnie w sekcji [historia] wybierz z listy opcję: “Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”

3. Zaznacz checkboxa “Akceptuj ciasteczka” lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Opera:

1. W menu wybrać Narzędzia -> Preferencje

2. Przejdź na zakładkę [Zaawansowane], wybrać z menu po lewej stronie: Ciasteczka

3. Zaznacz radiobutton “Akceptuj ciasteczka” lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Google Chrome:

1. Kliknąć na ikonę: Ustawienia Google Chrome -> Opcje

2. Z menu po lewej stronie wybrać pozycję Dla zaawansowanych

3. W sekcji prywatność wybrać przycisk Ustawienia treści

4. Zaznaczyć radiobutton w sekcji Pliki cookie: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Safari:

1. W menu wybierz polecenie preferencje

2. Przejdź na zakładkę [Bezpieczeństwo]

3. Wybierz opcje “Zawsze”, która będzie akceptowała wszystkie pliki cookie, lub wybierz opcję “Nigdy”, jeżeli chcesz wyłączyć cookies.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Netscape:

1. W menu Edit (Edycja) wybierz Preferences (Preferencje)

2. Przejdź do sekcji Privacy i Security (Prywatność i Zabezpieczenia) i kliknij Cookies

3. Wybierz opcję Enable all cookies(Akceptuj wszystkie cookies) jeżeli chcesz, by cookies były obsługiwane.

Cookies – stosowane przez nas rodzaje ciasteczek

Nasza strona internetowa zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Państwa grupami plików cookies, które podzieliliśmy na niezbędne, funkcjonalne i społecznościowe. Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Państwa komputerze (do czasu zmiany ustawień, lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) musicie Państwo zrobić to ręcznie w swojej przeglądarce.

Proszę jednak pamiętać, że usunięcie ciasteczek (bądź ich zablokowanie) będzie oznaczać, że:

1. strona internetowa będzie zadawać pytania dot. Państwa preferencji przy każdorazowej wizycie,

2. w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

Poniżej przedstawiamy rodzaje używanych przez naszą stronę cookies:

1. Cookies niezbędne

Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po stronie a także korzystanie z jej podstawowych funkcji. Ciasteczka niezbędne nie zbierają informacji o użytkownikach strony internetowej i nie pozwalają na ich zidentyfikowanie. Służą natomiast do zbierania anonimowych danych dotyczących sposobu korzystania ze strony, źródeł odwiedzin i ewentualnych błędów. Dane te nie zawierają informacji

o poszczególnych użytkownikach, które mogłyby zostać użyte do działań marketingowych.

2. Cookies funkcjonalne

Ciasteczka zapisywane na potrzeby pobocznych funkcjonalności strony, np. takich jak chat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z tych funkcjonalności są zawsze aktywne na naszych stronach.

3. Cookies społecznościowe

Ciasteczka zapisywane i wykorzystywane w związku z funkcjonalnością zintegrowanych ze stroną serwisów społecznościowych. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań związanych

z serwisami społecznościowymi.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mojamiska.pl Państwa dane osobowe gromadzone są w związku z korzystaniem z jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane, np. celu zrobienia zakupów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego mojamiska.pl . Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych.  

Przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania podmiotowi ING Bank Śląski S.A.

1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.  

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie cookies oraz prowadzenia z nami korespondencji

Administratorem Państwa danych osobowych będzie właściciel sklepu internetowego mojamiska.pl, tj. RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi (adres siedziby ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź i adres do doręczeń: ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692863; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 5252721210; REGON: 368204720 (zwaną dalej również jako: „Spółka”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Niezależnie od celów przetwarzania opisanych poniżej, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zwracamy też uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany poniżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie cookies

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dane dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony, stanowią w świetle prawa dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje.

Podanie danych osobowych niebędących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług własnych. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie i w ramach zgody udzielanej przez Państwa, która widoczna jest na głównej stronie mojamiska.pl. tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo dowolnie określać zakres plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem, że ustawienia te mogą mieć wpływ na działanie strony lub dostępność niektórych jej funkcjonalności.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia z nami korespondencji

Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, bramka kontaktowa na naszej stronie internetowej mojamiska.pl), telefonu lub pisemnie,

i w ramach takiej korespondencji będą Państwo przekazywać nam dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach („Cele Przetwarzania”):

1. w celu odpowiedzi na otrzymany od Państwa kontakt, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą,

2. w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, oraz

3. w celu dalszej obsługi kontaktu/korespondencji z Państwem prowadzonej,

4. w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) obejmujących informacje o produktach i usługach w ramach oferty Moja Miska, informacje na temat zdrowia i żywienia psów oraz badanie satysfakcji klienta, jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu z Państwem. Dane osobowe będą przechowywane przez nie dłużej niż do czasu realizacji celów wskazanych powyżej . W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej Celami Przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową oraz obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych.  W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA.

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA usługi pocztowe, kurierskie, magazynowe, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).

Linki do innych stron internetowych

Pragniemy także zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nie administrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnią Państwo im swoje dane osobowe.

Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, za pośrednictwem profilu RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA na serwisach społecznościowych, będziemy mogli pozyskać udostępnione przez Państwa dane związane z nawiązaniem kontaktu, lub inną interakcją na profilu RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA (komentarze, polubienia, zamieszczanie postów, zdjęć). Administratorami tych danych oprócz RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA są właściciele tych serwisów, którzy niezależnie określają zasady przetwarzania Państwa danych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych udostępnionych w zakładkach dotyczących prywatności w powyższych serwisach przez te podmioty.

RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA przetwarza tak pozyskane dane z uwagi na swój usprawiedliwiony cel, którym jest nawiązanie z Państwem relacji, udzielenie odpowiedzi na pytania. Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji. Najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej mojamiska.pl. Prosimy Państwa o regularne sprawdzanie treści naszej polityki prywatności.

 

Moja Miska