Jako klient sklepu mojamiska.pl oświadczam, że w ramach programu „Moja Miska” upoważniam właściciela sklepu mojamiska.pl – tj. spółkę Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Happy Pets ”) – do nieodpłatnego korzystania z przekazanych Happy Pets :

– napisanych przeze mnie opinii produktów sklepu mojamiska.pl oraz
– wykonanych przeze mnie zdjęć mojego psa,

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w celach marketingowych i na portalach społecznościowych. Happy Pets może upoważnić inne osoby do korzystania z utworów w zakresie uzyskanej licencji.

Jako klient sklepu mojamiska.pl oświadczam, że w ramach programu „Moja Miska” upoważniam właściciela sklepu mojamiska.pl – tj. spółkę Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Happy Pets ”) – do nieodpłatnego korzystania z przekazanych Happy Pets :

– napisanych przeze mnie opinii produktów sklepu mojamiska.pl oraz
– wykonanych przeze mnie zdjęć mojego psa,

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w celach marketingowych i na portalach społecznościowych. Happy Pets może upoważnić inne osoby do korzystania z utworów w zakresie uzyskanej licencji.

Moja Miska