Dotyczy tylko konsumentów.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:
Happy Pets Sp. z o.o.
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel.: 22 37 90 525
poniedziałek – piątek
w godzinach 9-17

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres email konsumenta(-ów): …………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………

Data: ……………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Moja Miska